Article 10113

Title of the article

SELECTING THE MODES OF DEEP DIAMOND GRINDING OF CHURLISH MATERIALS FOR RETAINING
CIRCLE’S CUTTING CAPACITY 

Authors

Voyachek Igor, Doctor of engineering sciences, professor, sub-department of machine building, Penza State University (Penza, 40 Kransaya str.), Voyachek@list.ru
Kosheleva Yuliya, Postgraduate student, Penza State University (Penza, 40 Kransaya str.), j231@mail.ru
Muyzemnek Alexander, Doctor of engineering sciences, professor, sub-department of transport machines,
Penza State University (Penza, 40 Kransaya str.), muyzemnek@yandex.ru 

Index UDK

621.923

Abstract

The authors suggest a method of determining the mode of deep diamond grinding of hard materials, ensuring maximum productivity of the process. The article scientifically proves the calculation of limit velocity of a detail and predicts circle clogging probability for deep diamond grinding in selected modes.

Key words

deep grinding, modes of grinding, grain grinding circle, grinding circle clogging, intergranular space of a grinding circle, grinding productivity. 

Download PDF
References

1. Maslov, Ye. N. Teoriya shlifovaniya metallov / Ye. N. Maslov. – M. : Mashinostroyeniye, 1974. – 320 s.
2. Baykalov, A. K. Vvedeniye v teoriyu shlifovaniya materialov / A. K. Baykalov. – Kiyev : Naukova dumka, 1978. – 207 s.
3. Korolev, A. V. Issledovaniye protsessov obrazovaniya poverkhnostey instru-menta i detali pri abrazivnoy obrabotke / A. V. Korolev. – Saratov : Izd-vo Sa-rat. un-ta, 1975. – 189 s.
4. Sokolov, V. O. Kompleksnoye obespecheniye tochnosti profil'noy almaznoabrazivnoy obrabotki : avtoreferat dis. … dokt. tekhn. nauk: 05.03.01, 05.02.08 / Sokolov V. O. – Saratov, 2000. – 30 s.
5. Shchigolev, A. G. Opredeleniye kolichestva zeren po glubine rabochego poverkhnostnogo sloya almaznogo instrumenta / A. G. Shchigolev, B. I. Polupan, V. V. Kolomiyets // Sinteticheskiye almazy,1979.–№3.–S.19–25.
6. Bakul', V. N. Chislo zeren v odnom karate – odna iz vazhneyshikh kharakteristik almaznogo poroshka / V. N. Bakul' // Sinteticheskiye almazy. – 1976. – № 4. – S. 22–27.

 

Дата создания: 28.01.2014 10:45
Дата обновления: 28.08.2014 10:38